بدارزمستان بلندی ,اسفند آغاز ,اوایل اسفند

بهار من
از اوایل اسفند آغاز می شود
حتی اگر
برف باریده باشد
تا زانو.
پاییز م
از اواسط شهریور
وقتی گوزن ها
در گوش جفت هایشان زمزمه می کنند
«مرا دوست تر بدار
زمستان بلندی در پیش است»
مرا دوست تر بدار
زمستان بلندی در پیش است.

رویا شاه حسین زاده

منبع اصلی مطلب : هم‌قافیه با باران منبع اصلی مطلب : هم‌قافیه با باران
برچسب ها : بدارزمستان بلندی ,اسفند آغاز ,اوایل اسفند
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سبد بلاگ : بهار من از اوایل اسفند آغاز می شود