فاتحه ,تنها نیمی

تنها نیمی از من مُرده بود
اما تو فاتحه ات را کامل خواندی
سنگ کوبیدی بر قبرم
بیدارم کنی
که حواسم را به فاتحه ات جمع کنی؛
اما من
در حال قدم زدن بودم
کمی پایین تر از سطح زمین
آنجا که آسمانی پر از ریشه دارد
قدم می زدم و
می مَکیدم مرگ را
از سینه های زنی که خود مرده بود .

مجید سعدآبادی

منبع اصلی مطلب : هم‌قافیه با باران منبع اصلی مطلب : هم‌قافیه با باران
برچسب ها : فاتحه ,تنها نیمی
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سبد بلاگ : تنها نیمی از من مُرده بود اما تو فاتحه ات را کامل خواندی