اکبر ,لیلا ,حاضر ,اکبر لیلا
باز هم اوّل مهر آمده بود
و معلم آرام
اسم ها را می خواند:
_اصغر پور حسین!
پاسخ آمد : _حاضر
_قاسم هاشمیان!
پاسخ آمد: _حاضر
_اکبر لیلازاد ..._
پاسخش را کسی از جمع نداد
بار دیگر هم خواند: _ اکبر لیلا زاد!
..._
پاسخش را کسی از جمع نداد
همه ساکت بودیم
جای او اینجا بود
اینک امّا ، تنها
یک سبد لاله ی سرخ
در کنار ما بود
لحظه ای بعد ، معلم سبد گُل را دید
شانه هایش لرزید
همه ساکت بودیم
ناگهان در دل خود زمزمه ای حس کردیم
غنچه ای در دل ما می جوشید
گل فریاد شکفت!
همه پاسخ دادیم: _حاضر!
ما همه اکبر لیلا زادیم

قیصر امین پور
منبع اصلی مطلب : هم‌قافیه با باران منبع اصلی مطلب : هم‌قافیه با باران
برچسب ها : اکبر ,لیلا ,حاضر ,اکبر لیلا
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سبد بلاگ : ما همه اکبر لیلا زادیم