آن‌روزها بودیم

آن‌روزها بودیم -اگر- دنبال همدیگر
این‌روزها غافل شدیم از حال همدیگر

روزی قسم خوردیم تا پابند هم باشیم
غم‌ها و شادی‌هایمان هم مال همدیگر

سهم کبوتر از کبوتر چیست در پرواز؟
مرهم برای زخم‌های بال همدیگر

هرچند با ما بخت‌ هم یاری نکرد امّا
بودیم در آیینه‌ی اقبال همدیگر

بر ما چه رفت آیا که در این روزهای سخت
حالی نمی‌پرسیم از احوال همدیگر؟

سعید ایران نژاد

منبع اصلی مطلب : هم‌قافیه با باران
برچسب ها : آن‌روزها بودیم
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سبد بلاگ : آن‌روزها بودیم -اگر- دنبال همدیگر