دوتا ,دوتا قهوه

هنوز
قهوه‌های کافه‌نادری خوب‌اند
هنوز بدیع‌زاده خوب می‌خواند
هنوز سعدی خوب می‌نویسد
و هنوز دلتنگ تو بودن خوب است

خوب است که هیچ‌کس اینجا نمی‌پرسد: «چرا دوتا قهوه؟»
خوب است که هیچ‌کس اینجا نمی‌فهمد چرا دوتا قهوه!
خوب است که صدا به صدا نمی‌رسد اینجا
وقتی داد می‌زنم «آقا!    دوتا قهوه!»

ـ آقا!
صدای خزان را پایین بیاور
دیگر به تنم جان نمانده است
و اینکه در رفتنِ جان از بدن
مردم حرف‌های زیادی می‌زنند،
حرفِ زیادی می‌زنند
اینجا هنوز کسی‌ست
که اندازۀ هزاران‌نفر      نیست
و جایش روی تمام صندلی‌ها خالی‌ست
کسی که هرسال پای تمام درخت‌ها
«شد خزان» تازه‌ای خواهد کاشت

و کسی‌که تورا دیده باشد
پاییزهای سختی خواهد داشت

لیلا کردبچه

منبع اصلی مطلب : هم‌قافیه با باران
برچسب ها : دوتا ,دوتا قهوه
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سبد بلاگ : هنوز قهوه‌های کافه‌نادری خوب‌اند