باید به حال خود بگریم یا بخندم؟
وقتی که مجبورم بمانم، دل ببندم
با آسمان بیگانه ام، ای بال! بگذار
چندی به ظرف آب و دانم دل ببندم

وقتی خیابان های بی پایان تهران
از پای بی پروای من ترسی ندارند
باید برای لمس مفهوم "رسیدن"
تنها به پایان توانم دل ببندم!

محمدرضا طاهری

منبع اصلی مطلب : هم‌قافیه با باران
برچسب ها :
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سبد بلاگ : باید به حال خود بگریم یا بخندم؟